W 2016 roku Biuro Karier zbadało Losy zawodowe absolwentów rocznika 2015 po około 6 miesiącach od obrony, a także rocznika 2013 w 3 lata po opuszczeniu uczelni.

W badaniu wzięli udział absolwenci studiów I i II stopnia. Szczegółowa analiza wyników znajduje się na stronach:

Wyniki z Badania Losów Absolwentów roczników 2011-2013 po 3 latach od ukończenia studiów publikujemy tutaj.